เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
คณะครูผู้สอน
คณะครูผู้สอน

ครูผู้สอน

D-PREP มอบหมายคุณครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจากทั่วโลกซึ่งเปี่ยมประสบการณ์และคุณวุฒิผู้กระตือรือร้นที่จะช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของพวกเขาผ่านการสร้างสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมความหมายกับนักเรียนของพวกเขาและมุ่งมั่นจะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการศึกษา

คณะอาจารย์ D-PREP

ที่โรงเรียนของเราคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราไม่เชื่อว่ามีเด็ก “ไม่ดี” หรือ “ไม่สมบูรณ์แบบ” บทบาทของครูคือปกป้องผลประโยชน์ของเด็กทุกคน เชื่อมั่นในพวกเขาและช่วยเหลือให้พวกเขาสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับเอาชนะความท้าทายต่างๆ

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องติดตามเพื่อพัฒนาวิธีการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนความต้องการและความสามารถที่แตกต่างของนักเรียนทุกคนโดยคณะอาจารย์ของเรามองตนเองในฐานะนักวิจัยทางการศึกษา ผู้สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับการพัฒนาของนักเรียนอย่างแท้จริงและค้นหากลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

Primary Team

Ms. Diana Namaghi
Nursery A Teacher
Ms. Lyndi Grebe
Nursery C Teacher / Primary (Team Leader)
Ms. Racha Seddiki
Nursery B Teacher
Mr. David Schardt
Kindergarten 1A Teacher
Ms. Chui Ying Ng
Kindergarten 1B Teacher
Ms. Katherine Fenner
Kindergarten 2 Teacher
Ms. Jeane Lew Flemming
Grade 1A Teacher / Primary (Team Leader)
Ms. Phoebe Waugh
Grade 1B Teacher
Mr. Wayne Goodings
Grade 2A Teacher
Ms. Priscilla Elizabeth Clifton
Grade 2B Teacher
Mr. David Flemming
Grade 3A Teacher
Mr. Jonathan Wright
Grade 3B Teacher
Ms. Melanie (MJ) Gavan
Grade 4 Teacher
Ms. Kimber Claeborn
Grade 5 Teacher / Primary (Team Leader)

Secondary Team

Mr. Scott Jackson
English Teacher
Mr. David (Dave) Barraclough
Middle School Social Science Teacher
Mr. Ben Franciliso
Mathematics Teacher
Ms. Jonalou Tepatipya
Science Teacher

Language Team

Ms. Jintana (Noi) Arunruang Hubble
Thai Language Teacher
Ms. Watcharaporn Katthiyang
Thai Language Teacher
Ms. Pornpisoot Seta
Thai Language Teacher
Ms. Ma (Mandy) Yun
Chinese Language Teacher / Languages Team Leader
Ms. Rouyi Pu
Chinese Language

Specials Team

Mr. Javier Tesouro
Physical Education Teacher / Specialist Subject Team Lead / Athletics and Activities Team Leader
Mr. Dario Sanchez Perez
PE Teacher
Mr. Evan Jose De Veyra
Music Teacher
Ms. Suwimol Pongsumrit
Visual Arts
Mr. Gareth Jon Hardman
Design Technology Teacher
Mr. Robert Hadden
Librarian / Parent Liason

Student Support Services Team

Ms. Natalie Candido
College Counsellor and Life Skills Coordinator
Ms. Anika Kumar
Student Support (ELL) Teacher
Ms. Ying Ying Lee
School Psychologist

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.