เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

วันสำคัญสำหรับปีการศึกษา 2023-2024

ท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาเวอร์ชัน PDF หรือตรวจสอบกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นด้านล่างนี้

ปีการศึกษาปัจจุบัน

คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ หรือดาวน์โหลดเวอร์ชัน PDF จากลิงก์ด้านล่าง

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.