เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

วันสำคัญสำหรับปีการศึกษา 2566-2567

ท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาเวอร์ชั่น PDF หรือตรวจสอบกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นด้านล่างนี้

ปีการศึกษาปัจจุบัน – ดาวน์โหลด

คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่ หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PDF จากลิงก์ด้านล่าง

ปฏิทินการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน ปีการศึกษา 2566-2567

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.