เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Foundation English Program (FEP)
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English Program (FEP)
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Foundation English Program (FEP)
Objective

ปรับพื้นฐานและพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าโรงเรียนนานาชาติ ทั้งทักษะการพูด อ่าน เขียน

Project

Expedition project สร้างโปรเจคนำเสนอในที่สาธารณะด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Assessment

WIDA Model, Weekly presentation, Teacher Evaluation

Automatic Admission

เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติได้อย่างมั่นใจ แม้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

ภาพรวมโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ Foundation English Programme (FEP) สำหรับ Grade 6 – Grade 8 มาตรฐานจากประเทศสิงคโปร์ ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP นั้นออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน และมีความกังวลในเรื่องของการปรับตัวทางด้านภาษา ไม่ว่านักเรียนจะมาจากโรงเรียนไทย โรงเรียนสองภาษา หรือหลักสูตร EP เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา

นักเรียนจะได้สัมผัสการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP เต็มรูปแบบ ทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรม และบรรยากาศการเรียนการสอน โดยจะมีคุณครูเจ้าของภาษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและประเมิณจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอย่างต่อเนื่องทั้งทักษะการพูด อ่าน เขียน โดยสิ่งที่นักเรียนจะได้รับ ประกอบด้วย

จุดเด่นโปรแกรม FEP ของเรา

ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง

สร้างคาแรคเตอร์และตัวตนที่ชัดเจนให้นักเรียน

กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ

โปรเจค Expedition

การประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอดการศึกษา

มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ WIDA

WIDA Model เป็นรูปแบบการวัดระดับการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติทั่วโลก การทดสอบ WIDA จะมีมาตรวัดทักษะการพูด การฟัง การเขียน และการอ่านโดยระดับคะแนนที่แสดงผลว่านักเรียนพร้อมเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไปนั้นอยู่ที่ 6 คะแนน ที่คะแนนรวม 4.0

นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้โปรแกรม FEP มีโอกาสสอบวัดระดับ WIDA ผ่านไปยัง ELL Programซึ่งเป็นระดับที่ได้รับการยอมรับว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และพร้อมเรียนรู้ก่อนจะก้าวสู่นักเรียนในกลุ่ม Mainstream Courses ของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP โดยเร็วที่สุดตามที่คุณครูออกแบบหลักสูตรไว้

วิดีโอติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนักเรียนรายสัปดาห์

นอกจากการประเมินผลทางวิชาการแล้ว D-PREP ยังให้ความสำคัญ
กับการประเมินผลทางปฏิบัติโดยนักเรียนจะต้องถ่ายวิดีโอเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองในแต่ละสัปดาห์และผู้ปกครอง
จะได้รับการวิดีโอนี้ด้วยเช่นกัน การวัดผลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้
คุณครูและนักเรียนเข้าใจจุดแข็ง-จุดอ่อน พร้อมหาวิธีพัฒนาได้อย่าง
ตรงจุด

การประเมินจากคุณครู ที่เข้าใจในตัวนักเรียนแต่ละคน

สำหรับนักเรียนโปรแกรม FEP จะได้รับการประเมินผลจากคุณครูอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะสามารถเรียนในหลักสูตรตามระดับชั้นของตนเองได้และสามารถสอบวัดระดับ WIDA จนเข้าสู่ Mainstream Courses ได้เร็วที่สุด

ลงทะเบียนตอนนี้
Foundational English Program (FEP)
เตรียมพร้อมเข้าเรียนนานาชาติ D-PREP กับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Foundational English Program เพื่อการฝึกทักษะ พูด อ่าน เขียน ให้ลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ได้ปรับตัวและคุ้นชินกับภาษาอังกฤษ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร FEP กรุณาทิ้งรายละเอียดไว้ แล้วเราจะติดต่อกลับ

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.