ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่เต็มเปี่ยมโดยคณาจารย์ที่พร้อมอุทิศตนและมากด้วยประสบการณ์การสอน

บุตรหลานของคุณ จะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมจะสนับสนุนให้ทุกย่างก้าวของพวกเขามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ดูรายละเอียดค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2564-2565:

ค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2564 – 2565

ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน*

ชั้นเตรียมอนุบาล 1 และ 2
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
บาท 195,000
ชั้นอนุบาล 1 และ 2
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
บาท 230,000
ชั้นเกรด 1-5
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
บาท 275,000
ชั้นเกรด 6-8
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
บาท 295,000
ชั้นเกรด 9-12
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บาท 315,000

* 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน

หมายเหตุ (1)
i. ค่าธรรมเนียมทุกรายการที่ระบุข้างต้นเป็นสกุลเงินบาท ไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถถ่ายโอนได้
ii. ค่าเล่าเรียนข้างต้นได้รวมค่าเสื้อกีฬาสี การไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน (แบบไป-กลับ) และค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว
iii. ค่าเล่าเรียนข้างต้นยังไม่รวมค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELL) ค่าอาหารและค่าหนังสือรายปี

หมายเหตุ (2)
iv. ค่าอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 40,000 บาท รวมค่าอาหารทั้งหมดที่จัดให้ในแต่ละวัน ที่มีการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าเสื้อยืดกีฬาสี 1 ตัว ค่าไปทัศนศึกษา 2 ครั้ง (อนุบาล 2 ขึ้นไป)
v. ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELL) 60,000 บาทต่อภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นเกรด 1 (ตามที่กำหนด)

Join our Open House

Discover why D-PREP is the school for your child!
Learn more about us.

Wednesday, January 25, 2023

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน ได้ที่ โทร. 09-5879-4944 หรือที่หน้าเว็บไซต์ “นโยบายและขั้นตอนการชำระเงิน”