หลักสูตรประถมศึกษา

D-PREP Primary students in Shops Class, D-Lab

ที่โรงเรียนประถมศึกษา D-PREP เราดำเนินการตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดผ่านหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา D-PREP

ในหลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษาของเรา เราช่วยให้นักเรียนค้นพบความคิดใหม่ๆ และหนทางแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในโลกของเรา ตลอดปี นักเรียนจะได้พบกับการแสวงหาความรู้แบบสหสาขาวิชาซึ่งเชื่อมโยงความสนใจใฝ่รู้ตามธรรมชาติของนักเรียนและงานในหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และบ่อยครั้งที่เป็นงานในศาสตร์เฉพาะทาง เช่น ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ICT การคิดเชิงออกแบบ พลศึกษา ภาษาต่างประเทศและทักษะชีวิต

นักเรียนประถมศึกษาของเรากลายเป็นผู้นำเสนอที่เชี่ยวชาญและผู้เรียนที่มั่นใจเพราะนักเรียนได้รับการ สนับสนุนให้รับผิดชอบงานและแก้ไขปัญหาที่พวกเขาไม่คิดว่าเป็นไปได้มาก่อน นักเรียนยังได้รับการส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในชั้นเรียนประถมศึกษา ตลอดระยะเวลาในชั้นประถมศึกษาที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร IB-PYP

D-PREP Students playing football in our football field

Primary students watering their plants in the outdoor garden.

D-PREP Students playing football in our football field

Primary students watering their plants in the outdoor garden.

Join our Open House

Discover why D-PREP is the school for your child! Learn more about us.

September 27, 2023

“การเฉลิมฉลองแห่งการเรียนรู้” ระดับชั้นประถมศึกษา

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ D-PREP

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาเชื่อในตนเอง แต่ความเชื่อในตนเองจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงและสามารถเอาชนะความสงสัยและความกลัวของพวกเขาได้

ที่โรงเรียนของเรา เป็นงานของเราในฐานะนักการศึกษาที่จะต้องกระตุ้น ท้าทายและส่งเสริมนักเรียนทุกคนในทางที่ผลักดันพวกเขาให้เติบโตอย่างอุ่นใจในสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน

เราเป็นโรงเรียนนานาชาติแถวหน้า ตั้งอยู่ในชุมชนเมกาบางนา ปัจจุบัน เราเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – เกรด 12 โดยจะเปิดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

หลักสูตรประถมศึกษา D-PREP (เกรด 1-5) รับประกันว่านักเรียนของเราจะพัฒนารากฐานทางวิชาการที่แข็งแรงพร้อมเติบโตเป็นนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผู้ร่วมเรียนรู้ที่เชื่อในตนเองและเชื่อในความสามารถของตนเอง

จุดเด่นของหลักสูตรประถมศึกษาของเรา

วิชาการที่เข้มข้น

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์

ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการทำงานภาคสนาม

ทักษะการรู้ดิจิทัลและการคิดเชิงออกแบบ

กีฬาและกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

หลักสูตรทักษะชีวิต

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

มาร่วมงานเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา เพื่อค้นหาว่าทำไมนักเรียนของเราทุกคนรักการมาโรงเรียนอย่างแท้จริง

พบคณะผู้บริหาร
พบนักเรียน D-PREP ของเรา
การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน
หลักสูตรทักษะชีวิต
เวิร์กช็อปการคิดเชิงออกแบบและการรู้ดิจิทัล
เวิร์กช็อปตามแนวคิดของเรกจิโอ
พาชมโรงเรียน D-PREP แบบพิเศษโดยเฉพาะ

Interested in D-PREP?

Contact us to learn more

Are you looking for the best school for your family? Leave us your information and we will contact you at your most convenient time. You may also call us anytime during office hours.

We will keep you up to date with any Promotions, School Activities, Open House Events, Virtual Open House Events via zoom, or invite you for a personalized School Tour. We look forward to hearing from you.

Give us a Call.

Reach out to us with any of the phone numbers below.

Please complete the form below.