เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
วิชาการและหลักสูตร
วิชาการและหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรของ D-PREP เกิดจากการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของเรา ค้นหาคำตอบ เพื่อพัฒนาชุมชน และโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง

หลักสูตรเตรียมอนุบาลและอนุบาล

โปรแกรม เตรียมอนุบาลและอนุบาลของ D-PREP  จะสร้างแรงบันดาลใจให้บุตรหลานของคุณ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ สำรวจด้วยความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองและสังคม และที่สำคัญที่สุดคือรักที่จะมาโรงเรียน!

หลักสูตรประถมศึกษา

ที่ D-PREP ระดับชั้นประถมศึกษา เราเสนอหลักสูตร International Baccalaureate Primary Years Program (PYP) ด้วยแนวทางที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Reggio Emiliaแนวทางนี้รวมเอาหลักการของการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงครูผู้มีประสบการณ์ของเราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เอาใจใส่ และกระตุ้น ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางสังคม อารมณ์ และวิชาการของนักเรียนรุ่นเยาว์ของเรา

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่  D-PREP ระดับชั้นมัธยมต้น เรานำเสนอการเรียนรู้แบบสำรวจซึ่งเป็นแนวทางการสอน และการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์และเป็นนวัตกรรมใหม่ โปรแกรมนี้ผสมผสานมาตรฐานการศึกษาที่เข้มข้นและ กวดขันเข้ากับประสบการณ์จริง เช่น งานภาคสนาม การวิจัย และการบริการชุมชนนักเรียนของเราเรียนรู้จากการลงมือทำและได้รับการสนับสนุนให้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โปรแกรมการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพัฒนาพลเมืองโลกที่มีจริยธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมของเราผ่านการเป็นผู้นำ การบริการ และเกียรติยศ D-PREP ทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ดึงเอาจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลออกมา และเกิดแรงบันดาลใจให้พวกเขาไล่ตามความสนใจของตนเองอย่างกระตือรือร้นโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้โลกรอบตัวดีขึ้น

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Foundation English Program (FEP)

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ Foundation English Programme (FEP) สำหรับ Grade 6 – Grade 8 มาตรฐานจากประเทศสิงคโปร์ ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP นั้นออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ต้องการเข้าโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน และมีความกังวลในเรื่องของการปรับตัวทางด้านภาษา ไม่ว่านักเรียนจะมาจากโรงเรียนไทย โรงเรียนสองภาษา หรือหลักสูตร EP เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.