เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

แคมปัสหลักของ D-PREP

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ประกอบไปด้วย 2 แคมปัสหลัก ใกล้กับ Megabangna ออกแบบมาเพื่อมอบบรรยากาศการเรียนรู้แบบองค์รวม และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยที่ Main Campus จะเป็นสถานที่สำหรับนักเรียนระดับชั้น Early Years และ Primary School ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาในบรรยากาศสุดสร้างสรรค์

ที่ Secondary Campus แห่งใหม่ ถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่ล้ำสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการเรียนรู้แห่งอนาคต ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

โดยที่แคมปัสทั้ง 2 แห่ง ทางโรงเรียนมุ่งให้เป็นสถานที่เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการเรียนรู้แบบ Project-based Learning ที่ผสมผสานกับระหว่างวิธีการดั้งเดิมและร่วมสมัย เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงผ่านการลงมือทำ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนของเราทุกคนอีกด้วย

ภายนอกแคมปัสหลักของ D-PREP

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.