การรับสมัคร

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว D-PREP

https://youtu.be/PSb8M8120eQ

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกให้เราได้ดูแลบุตรหลานของท่าน เพราะเราเข้าใจถึงความท้าทายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่านมากที่สุด

ทางโรงเรียนฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามและให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านเข้าใจในการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการติดต่อจากท่านเร็วๆ นี้