เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่ D-Prep
โรงเรียนนานาชาติบางนา D-PREP

เกี่ยวกับ D-PREP

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ก่อตั้งในปี 2018 เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ย่านบางนา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงเกรด 8 และในอนาคตมีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนจนถึงเกรด 12 (ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับชั้นมัธยม) 

D-PREP นานาชาติ บางนา เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับ The American School Of Bangkok (ASB) ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า 38 ปี มีทีมผู้บริหารชุดเดียวกัน 

ASB เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในไทยที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับชั้นอนุบาล มาตั้งแต่ปี 1983 โดย ASB มีผลงานที่โดดเด่น สามารถสร้างนักเรียนคุณภาพเข้าเรียนต่อในมหาลัยชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Yale University, New York University, UCLA, Harvard University และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำไมต้องเลือก D-PREP ให้กับลูกคุณ ?

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ มาตรฐานระดับโลก

หลักสูตรของ D-PREP นานาชาติ บางนา ที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate Programme (IB) และ Expeditionary Learning Approach (EL) ได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาไทย, ISAT, ONESOA, IB Primary Years Programme, Ontario และอื่นๆ

อีกทั้งยังมี Learning support program ที่ช่วยให้เด็กๆให้สามารถเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ELL program (โปรแกรม support ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก) และ Student Support Team (SST) ที่คอย support ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่เลือกมานั้นเหมาะสมกับเด็กๆอย่างแท้จริง

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Experiential learning) เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง

ในระดับอนุบาล โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่เน้น play-based learning (ใช้การเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้) โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต ตั้งคำถาม มีความสนุกและชื่นชอบอยากมาโรงเรียนจนถึงระดับประถมที่เน้นให้นักเรียนได้สนุกกับการได้ทดลองสิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำจริง (Experiential learning) เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบ 

ในระดับมัธยมมีการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร Expeditionary Learning Approach (EL) โดยรร.นานาชาติ D-PREP เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำหลักสูตร EL มาใช้ในเด็ก Middle School ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในเชิงลึก​ โดยนักเรียนจะได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และสร้างชิ้นงานด้วยตนเองซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนรู้ในเด็กโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่ D-PREP ได้เลือกสรรมานั้น ช่วยกระตุ้นให้เด็ก
ในแต่ละวัยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมจะดีแค่ไหนถ้าเด็กๆ ได้ทดลองลงมือทำจริง ทำตามความฝัน และค้นพบศักยภาพ
ของตนเองได้ตั้งแต่วัยเยาว์ นำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างไม่หยุดนิ่ง

เพิ่มพูนทักษะการใช้ชีวิต (Life Skills)

เราเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ไม่เพียงแต่เฉพาะความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังมุ่งเน้นทักษะการใช้ชีวิต โดยเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับลูกของเราเพื่อการใช้ชีวิตในโลกกว้าง

ทีมผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานทุกท่าน ใส่ใจและดูแลเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง

D-PREP นานาชาติ บางนา มีทีมผู้บริหารที่ใส่ใจรายละเอียด มีการคัดสรรทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาชาวิชาที่สอน ใส่ใจและรักในการสอนเด็ก 

นอกจากนี้ รร.ยังมี core values ที่มุ่งหวังจะปลูกฝังให้กับสมาชิกทุกคนใน D-PREP ตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในรร. เพราะเราเชื่อว่าทุกคนคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างเป้าหมายร่วมกัน และทำให้เป็นจริง โดยจะมีการรวมกลุ่มพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คอยดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ทั้งเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต โดยเน้นให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณครู และทีมงานอย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร

D-PREP นานาชาติ บางนา มีอาคารเรียนที่เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ (learning space) สะอาด ร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว มีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันทันสมัย มีส่วนอาคารสำหรับกีฬาหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล สระว่ายน้ำในร่ม บาสเกตบอล ยิมนาสติก รวมไปถึงห้องสำหรับโต้วาที การทำอาหาร เทควันโด digital & design-thinking club และอื่นๆ  เหมาะสำหรับพัฒนาเด็กให้มีความสุขกับการเรียนรู้ มีความสุขกับการมาโรงเรียน พร้อมเติบโตก้าวทันสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

เดินทางสะดวก

D-PREP เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ย่านบางนา ใกล้กับห้างสรรพสินค้า MEGA Bangna เดินทางสะดวกได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนทางพิเศษบางนา-ชลบุรี/ ทางพิเศษบูรพาวิถี และ ถนนบางนา-ตราด 

โดยโรงเรียนอยู่ติดกับ MEGA Bangna ทำให้ผู้ปกครองสามารถรับส่งและแวะทำธุระ หรือเดินเลือกซื้อของระหว่างรอรับบุตรหลาน มีพื้นที่สันทนาการชวนลูกๆ ทำกิจกรรม นัดพบปะ หรือทานข้าวหลังเลิกเรียนได้อย่างสะดวกและครบครัน

หลักสูตรการศึกษา D-PREP

หลักสูตรของ D-PREP ยึดตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติด้านการสอนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก

การเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้จากการเล่น | เรกจิโอ เอมิเลีย | IB-PYP
การเรียนรู้จากประสบการณ์ | IB-PYP
การเรียนรู้จากประสบการณ์ | การเรียนรู้แบบสำรวจ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ | การเรียนรู้แบบสำรวจ | โปรแกรมเอพี

คุณพัชรลักขณ์ ดิษยะศริน ตะเวทิกุล (คุณเลดี้)

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน (D-PREP)

ถึงครอบครัว D-PREP

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน (D-PREP) เราภาคภูมิใจที่เป็นโรงเรียนในเครือ The American School of Bangkok ที่เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยมากว่า 40 ปี 

เราหวังว่าคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะมาทำงานร่วมกับคณะอาจารย์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการเรียนการสอนนานาชาติ

 

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โรงเรียนของเราเป็นชุมชนแห่งความเคารพและความเชื่อใจกันเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยยอมรับ และส่งเสริมความแตกต่างที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียนของเราคือการฟูมฟักจิตใจของมนุษย์ ด้วยการพัฒนาและเชื่อมโยงความคิด จิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและผู้ร่วมงานของเราพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นให้พร้อมสำหรับความสุขและความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนของเราก้าวทันกับเทคโนโลยีและผสานเทคโนโลยีเข้ากับการศึกษา ผ่านหลักสูตรทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีและการคิดเชิงออกแบบ โรงเรียนของเราใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยมากมายจากทั่วโลก เช่น แนวความคิดของเรกจิโอ เอมีเลีย การใช้โครงงานเป็นสื่อการเรียนรู้และการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ การเรียนการสอนของเรามีศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาเป็นหัวใจของการเรียนรู้ทั้งหมด นักเรียนจึงจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณมาร่วมมือกับเราในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังบวกและสร้างสรรค์ด้วยกันเราหวังว่าครอบครัวและบุตรหลานของคุณจะประสบความสุขและความสำเร็จในปีที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและแรงบันดาลใจ

ด้วยความขอบคุณยิ่ง

Greetings to our D-PREP Community,

I am tremendously excited at the opportunity to be serving as your principal at the D-PREP International School for the upcoming school year. I say serving because my leadership style is built on a foundation of servitude – service to students, staff, parents, and the wider school community. I am looking forward to bringing that ethos to D-PREP and assisting in the professional learning of staff and the continued growth of student achievement.

I have long been a supporter of schools as learning organizations. “A learning organization is a place where the beliefs, values, and norms of the employees are brought to bear in support of sustained learning where a “learning atmosphere,” “learning culture,” or learning climate” is nurtured;” (“What Makes a School a Learning Organization?” OECD, 2016). D-PREP’s focus on expeditionary and experiential learning is new to me, and I look forward to the role of lead learner at the school.

Bob Jackson

School Principal
Didyasarin International Preparatory School Bangkok

A little biographical information about myself is I have over 25 years of experience in school administration in Ontario, Canada, a jurisdiction that has done consistently well over the years on PISA tests. I have an insatiable appetite for school leadership and was a founding member, steering team committee member, and facilitator of the Leading Student Achievement initiative in Ontario. This initiative provided training to principals across the province for over 14 years.

I taught the Principals’ Qualification course for the University of Western Ontario and have been an instructor for International School Leadership and worked with educators from various international schools and jurisdictions throughout the world e.g., Sweden, Norway, Denmark, Qatar, South Africa, Lesotho, Australia, St. Vincent and Grenadines, New Zealand, China, Brazil, and Peru. I feel very fortunate to have this opportunity to be part of the professional group of educators at DPREP and am looking forward to the year ahead.

Sincerely,

Maricar Dorego

Head of Teaching and Learning
Didyasarin International Preparatory School Bangkok

Dear D-PREP Community,

I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to all parents, students, families and friends of D-Prep.

I feel privileged to be a part of the Leadership Team this year as the school’s Head of Teaching and Learning. This is my 22nd year as an educator in Thailand, and I am thrilled that I am part of a school which puts an emphasis on experiential learning, that encourages students to dream so they can discover their potential and deliver change to our world.

As an educator, I believe that learning has no boundaries and it is our job to create learning experiences, inside and outside the classroom, that enable students to explore ideas and develop skills for them to become engaged, active, compassionate and lifelong global learners. It is my goal to support our teachers and the school community so we can empower our students, not only to develop their skills and abilities, but also to provide a climate of respect and acceptance for every child in order for them to feel safe and secure at school so they can achieve their limitless potential.

At D-Prep, we want to prepare our students for an ever changing and challenging world. Change is constant, so we equip our students with knowledge and skills that will help them face the change and challenges of the ever growing world. Through our rigorous curriculum, our emphasis on life skills instruction and the development of our core values, which is explicitly embedded in our curriculum, we believe that we are developing courageous, adaptable and compassionate individuals who can make a difference in our community and can contribute a positive change to our world.

Together, I am confident that D-Prep will continue to grow and deliver the best education possible for our students.

I’m looking forward to a wonderful year with you all.

Faithfully,

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.