เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเรียนที่ D-PREP

ผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากฝ่ายรับสมัคร โดยส่งอีเมลมาที่ info@dprep.ac.th หรือที่เบอร์ 095-879-4944

โดยที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP จะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตลอดทั้งปี หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับเอกสารการสมัครที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว จะมีการนัดหมายเพื่อทำการประเมินและสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป

1
ขั้นตอนที่ 1: การยื่นใบสมัครเข้าเรียน
2
ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมเอกสาร
กรุณาเตรียมเอกสารตามรายการด้านล่างให้ครบถ้วน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียน:
*เอกสารประกอบทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
3
ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบใบสมัคร
ใบสมัครจะได้รับการตรวจสอบโดยทีมลงทะเบียนและทีมผู้บริหารด้านวิชาการ ผู้สมัครบางรายอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษา อังกฤษหรือการประเมินอื่น ๆ และ/หรือเข้าร่วมการประชุมครอบครัวกับทีมผู้บริหารวิชาการ ทีมรับสมัครของเราจะดูแลการเตรียมการทั้งหมด
4
ขั้นตอนที่ 4: การตอบรับจากทางโรงเรียน
ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบจะได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจากแผนกการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครคุณจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าและค่าเล่าเรียนที่ไม่สามารถขอคืนได้เมื่อได้รับจดหมายตอบรับ
5
ขั้นตอนที่ 5: การลงทะเบียนที่สมบูรณ์
เมื่อยื่นเอกสารทั้งหมดและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ครอบครัวของคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้กับเรา คุณจะได้รับข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมและจำเป็น
Required Document
Documents Required for Admissions in D-PREP
เกณฑ์อายุสำหรับแต่ละระดับชั้นอนุบาล
โดยนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น Kindergarten จาก D-PREP สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับชั้น Elementary School ต่อได้ทันที สำหรับนักเรียนใหม่ที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นเกรด 1:

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.