เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
XCL คือใคร
เกี่ยวกับ XCL Education
โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว XCL Education ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนระดับนานาชาติที่มีแนวคิดล้ำสมัย รวมถึงโรงเรียนระดับอนุบาล และโปรแกรมเสริมการเรียนรู้อื่นๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์
XCL Education
XCL Education ปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวที่มุ่งเน้นเรื่องอนาคตสำหรับโรงเรียนต่างๆ พร้อมกระตุ้นความสงสัย ความเป็นเลิศ และหล่อหลอมอนาคตของนักเรียน พนักงาน และสังคมต่อไป
อนาคตที่สดใส
โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้เข้าร่วมกับ XCL Education ในช่วงปลายปี 2022 โดยการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองในครั้งนี้ ได้เปิดทางสู่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อส่งมอบอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียน พนักงาน และเหล่าสมาชิกในชุมชน ซึ่งภารกิจ คุณลักษณะ และแผนด้านกลยุทธ์ที่พัฒนาโดยคณะผู้บริหารจะยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ดี เรายินดีที่จะประกาศว่าเราได้รับข้อเสนอ แนวคิด รวมถึงการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อเสริมให้หลักสูตรและกิจกรรมภายในโรงเรียนของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
D-PREP พร้อมส่งต่อกิจกรรมและการริเริ่มใหม่ๆ
ในอนาคต นักเรียนของ D-PREP จะได้สัมผัสโอกาสและประสบการณ์ต่างๆ เช่น งานแสดงความสามารถพิเศษ การแข่งกีฬาและ E-sport การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ รวมถึง XCL Dialogues ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน คุณครู พนักงาน ผู้ปกครองได้ฟัง เรียนรู้ และจุดประกายแรงบันดาลใจจากผู้พูดที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จจากทั่วโลก
ร่วมพัฒนาผู้เรียนแบบรอบด้าน
ด้วยความร่วมมือกับทาง XCL Education โรงเรียน D-PREP จะร่วมผลักดันการสร้างสังคมที่โอบรับความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย มีความสุข และประสบความสำเร็จ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ XCL Education ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://xcledu.com/
ผลลัพธ์ทางวิชาการระดับท็อป
ภายใต้การสอนโดยคณะครูคุณภาพสูง ผ่านมาตรฐาน เสริมสร้างวัฒนธรรมภายในโรงเรียน และเปิดประตูสู่โอกาสด้านการศึกษาระดับโลก
การเตรียมพร้อมสู่อนาคต
ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีและวิธีการสอน เพื่อให้นักเรียนพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ
การพัฒนาตัวตนแบบองค์รวม
โดยการปลูกฝังองค์ประกอบหลักของกรอบความคิดเพื่อการเติบโต ความอดทน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง และการดูแลอย่างดีในทุกกิจกรรมของนักเรียน
ความปลอดภัยและการป้องกัน
ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านนโยบาย กระบวนการ การฝึกอบรม และความปลอดภัยของนักเรียน
การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
โดยใช้ปรัชญาของไคเซ็นในการวัดผลอย่างเป็นระบบ รวบรวมคำติชมของผู้ปกครองและนักเรียน และรับผิดชอบต่อการกระทำ เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป
การเข้าร่วมกับ XCL Education กลุ่มการศึกษานานาชาติชั้นนำ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2022
โดยการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ครองในครั้งนี้ ได้เปิดทางสู่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อส่งมอบอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียน พนักงาน และเหล่าสมาชิกในชุมชน
ในฐานะส่วนหนึ่งของ XCL Education โรงเรียนนานาชาติ D-PREP จะสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติและทรัพยากรที่ดีที่สุดจากโรงเรียนในเครือ XCL อื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงเทรนด์ล่าสุดในแวดวงการศึกษา เข้าถึงผู้ที่มีความสามารถ และพัฒนาความร่วมมือที่ไม่เหมือนใคร เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
หนึ่งในสมาชิกของ XCL Education
ทางโรงเรียนพร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านโอกาสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่โรงเรียนอื่นๆ ในเครือ XCL โดยโปรแกรมเหล่านี้ นักเรียนจะได้ดื่มด่ำกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และขยายวิสัยทัศน์ให้กว้างยิ่งขึ้น โดยการร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆ ในเครือ XCL ครั้งนี้ได้เปิดประตูสู่เครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มระดับสากล ที่เอื้อให้นักเรียนของเราเติบโตและประสบความสำเร็จ

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.