เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
เกี่ยวกับโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ D-PREP

สำหรับเด็กๆ ทุกคน เราเชื่อว่าความสุขและความสำเร็จต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และเรายังเชื่อมั่นในแนวทางการศึกษาที่รอบด้านและสมดุล โดยมองว่านักเรียนสามารถเป็นผู้นำและกำหนดทิศทางในการเรียนรู้ ผ่านการชี้แนะและสนับสนุนโดยคุณครู เราจึงเลือกแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันจากทั่วโลก และปรับปรุงหลักสูตรของเราอย่างไม่หยุดยั้ง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ รวมถึงศักยภาพของเด็กๆ โรงเรียน D-PREP จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมนักการศึกษา ผู้มุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง

นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ ด้วยการศึกษาและแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง รวมถึงเรายังเชื่อว่าความสำเร็จและความสุขต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน โดยเป็นไปตามพัฒนาการของนักเรียนทุกคน ด้วยเหตุนี้ เราจึงส่งมอบการศึกษาที่มุ่งพัฒนาจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

สุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ D-PREP และนักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัย ผ่านการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่โรงเรียน และมีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอในอาคารและสนามเด็กเล่น

แคมปัสและสิ่งอำนวยความสะดวก

ค้นพบพื้นที่การเรียนรู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่ D-PREP มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเข้าสังคม โดยการส่งมอบพื้นที่ที่ผสานกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการเข้าไว้ในที่เดียวกัน และล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เพื่อเพิ่มความงดงามภายในโรงเรียนของเรา

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.