เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
5 วิธิพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก

5 วิธิพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก

ในฐานะผู้ปกครองและเป็นคุณครูผู้สอน เราคงเคยได้ยินคำว่า “ทักษะความคิดสร้างสรรค์” กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กๆ ควรได้รับการพัฒนาในยุคปัจจุบัน แล้วจริงๆ คำว่า ความคิดสร้างสรรค์ คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญมากต่อเด็ก

ในบทความนี้ เราจะมาร่วมกันค้นหาความหมายและประโยชน์ของ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเสนอแนวทางและตัวอย่างกิจกรรมในการช่วยพัฒนาทักษะนี้ให้เด็กๆ

ทักษะความคิดสร้างสรรค์คืออะไร

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆ แก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแปลกใหม่ และคิดนอกกรอบ โดยการใช้จินตนาการเป็นใจกลางช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ๆ จากตัวเด็กเอง และความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยเพิ่มสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่เด็กได้รับอีกด้วย

ทำไมทักษะความคิดสร้างสรรค์จึงสำคัญต่อเด็กๆ

เด็กๆ ควรได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพราะเป็นทักษะที่มีประโยชน์ โดยจะช่วยให้ความคิดของเด็กนั้นมีความยืดหยุ่นและปรับเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น ซึ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและหาทางออกได้ดีกว่า อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยส่งเสริมนิสัยอยากรู้อยากเห็นและความช่างสงสัยซึ่งจะนำไปสู่นิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เราจะช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ ได้อย่างไรบ้าง

มีหลายวิธีที่ผู้ปกครองและคุณครูสามารถเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • ให้โอกาสเด็กได้เล่นแบบไม่มีข้อจำกัด: การเล่นแบบไม่มีข้อจำกัดที่จะปล่อยให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการในการคิดและกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ อย่างเช่น การต่อของเล่นที่เป็นบล็อก การเล่นแต่งตัวตุ๊กตา หรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
  • ส่งเสริมการตั้งคำถาม: ความอยากรู้อยากเห็นคือธรรมชาติของเด็กอยู่แล้ว และการตั้งคำถามก็เป็นวิธีที่ดีในการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เราควรสนับสนุนให้เด็กๆ ตั้งคำถามและลองหาหัวข้อที่ทำให้เด็กๆ สนใจ
  • ปล่อยให้รู้จักที่จะเสี่ยง: ส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักที่จะเสี่ยงและทดลองสิ่งใหม่ๆ บ้าง เพราะจะช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาความมั่นใจในตนเองและได้รู้จักความล้มเหลวว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้และเติบโต
  • หยิบยื่นประสบการณ์ที่แตกต่าง: การได้ค้นพบประสบการณ์และไอเดียใหม่ๆ จะช่วยให้เด็กๆ มีมุมมองที่กว้างขึ้นและช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้ ตัวอย่างเช่น การไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือการลองทำงานอดิเรกใหม่ๆ

5 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราให้ความสำคัญกับการเรียนที่ต้องลงมือปฏิบัติและส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรของโรงเรียนซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งท้าทายให้พวกเขารู้จักคิดวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์

ตัวอย่างกิจกรรมที่เราใช้เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่

1. เรียนรู้ผ่านการเล่น

ในการเรียนรู้ผ่านการเล่น เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พวกเขาต้องลงมือปฏิบัติและเป็นผู้นำด้วยตนเองซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ทั้งสนุกและได้ความรู้ การเรียนรู้ผ่านการเล่นของโรงเรียนนานาชาติบางนา D-PREP มีหลายรูปแบบ ทั้งการเล่นอย่างอิสระ การเล่นอย่างมีแบบแผน และการเล่นแบบมีคำแนะนำ เรายังมีพื้นที่ที่เรียกว่า Lightroom ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนหลักสูตรเตรียมอนุบาลและอนุบาลเพื่อการสำรวจความแตกต่างของของเล่น พื้นผิว เสียง เป็นต้น  ในห้อง Lightroom นักเรียนหลักสูตรเตรียมอนุบาลและอนุบาลจะเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) และได้รับการส่งเสริมให้คิดนอกกรอบ

2. บทบาทสมมติ

ในกิจกรรมบทบาทสมมติ ครูผู้สอนของเราจะมอบหมายให้นักเรียนแสดงบทบาทและให้เด็กๆ จำลองสถานการณ์สมมติ อย่างเช่น พวกเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังเจรจาต่อรองข้อตกลงบางอย่างหรือนักการเมืองอภิปรายเกี่ยวกับนโยบาย การที่ให้เด็กๆ ได้ลองสวมบทบาทเป็นผู้อื่น นักเรียนจะได้พัฒนาความเห็นอกเห็นใจและทักษะในการมองเหตุการณ์บางอย่างจากมุมของผู้อื่น

3. โครงการศิลปะ

โครงการศิลปะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งจะท้าทายให้นักเรียนรู้จักคิดนอกกรอบและตัดสินใจเกี่ยวกับสีที่ต้องการใช้ วัสดุที่จะเลือก และวิธีเตรียมตัวสำหรับการถ่ายทอดความคิดที่พวกเขาต้องการสื่อออกไป ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราสนับสนุนให้นักเรียนใช้ศิลปะในฐานะที่เป็นหนทางสำหรับสื่อสารความรู้สึก คิดอย่างสร้างสรรค์ และพื้นที่สำหรับแสดงอารมณ์ของพวกเขาออกมา

4. กิจกรรมนอกห้องเรียน

ในฐานะที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เป็นโรงเรียนซึ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ เรามักจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนทุกชั้นอยู่บ่อยครั้ง กิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่ดีมากในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ เพราะการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนจะส่งเสริมให้พวกเขาได้สำรวจและหาความเชื่อมโยงระหว่างวิชาและคอนเซ็ปต์ของวิชานั้นๆ 

เมื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียน นั่นหมายถึงเด็กๆ ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ผ่านโลกแห่งความเป็นจริง และจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

5. ออกแบบกิจกรรมที่ท้าทายความคิด

กิจกรรมที่ท้าทายความคิดนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับกิจกรรมนอกห้องเรียน หลังจากที่นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง พวกเขาจะได้รับโจทย์ที่ท้าทายเพื่อหาวิธีแก้ไข ตัวอย่างหนึ่งของวิธีนี้คือเมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอ็นจีโอที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ หลังจากที่พวกเขาได้ลงพื้นที่จริง นักเรียนกลับมาพร้อมกับการจัดตั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ชื่อว่ามูลนิธิ Fresh Hope Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เด็กๆ ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนและบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิดวงประทีป

เด็กๆ ควรได้รับการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์เพราะเป็นทักษะที่สำคัญ ทั้งด้วยการให้โอกาสได้เล่นของเล่นแบบปลายเปิด ส่งเสริมการตั้งคำถาม ปล่อยให้รู้จักความเสี่ยง หยิบยื่นประสบการณ์ที่แตกต่าง และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผู้ปกครองและคุณครูผู้สอนสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้แก่เด็กๆ ได้

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ค้นหาความสนใจและความชอบของตนเอง โดยให้รู้จักการเป็นเจ้าของบทเรียนที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นและควบคุมด้วยตนเอง แนวทางการศึกษาของเราปลูกฝังให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น และปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้โลก

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: info@lady
Google Map: https://info.dprep.ac.th/directions
เบอร์ติดต่อ: 02-105-1757, 082-1515922
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: DprepSchool
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
resilience in student

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ปลูกฝัง Resilience skill ให้นักเรียนได้อย่างไร?

นักเรียนที่มีทักษะ Resilience หรือความยืดหยุ่นจะสามารถปรับตัว ฟื้นตัว และกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งโรงเรียนมีส่วนสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมตัวเสริมสร้างทักษะเหล่านี้และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.