เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
วิธีสร้างความมั่นใจให้เด็กเติบโตสู่โลกกว้างอย่างมั่นคง

วิธีสร้างความมั่นใจให้เด็กเติบโตสู่โลกกว้างอย่างมั่นคง

ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเด็กๆ มากๆในทุกช่วงเวลาของชีวิต ความมั่นใจจะช่วยทำให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง, มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น และยังสามารถมีทัศนคติที่ดีในการจัดการกับปัญหาที่เข้ามาได้อย่างดี ดังนั้นผู้ปกครองและคุณครูควรส่งเสริมทักษะนี้เป็นอย่างยิ่ง

การสร้างความมั่นใจในตัวเองสำคัญกับเด็กอย่างไร?

เด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียน, สังคม และอาชีพการงานในอนาคต เพราะความมั่นใจนั้นจะทำให้เด็กๆมีความรู้สึกสบายใจ และรู้สึกมั่นคงในสังคมที่เค้าอยู่ อีกทั้งยังทำให้เด็กๆสามารถลุกขึ้นยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นได้หากจำเป็น นอกจากนี้เด็กทีมีความมั่นใจในตัวเองยังดูเหมือนว่าจะมีความกล้าเสี่ยง,  เรียนรู้จากความผิดพลาด และมีความทนทานไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ยากที่ได้เจอ

กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กให้ความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง

เด็กล้วนเติบโตได้ในหลากหลายทาง การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนต่างๆ ของเด็กในแต่ละวัยล้วนเป็นอะไรที่ท้าทายพ่อแม่อยู่เสมอ กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้แก่…

เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3-5 ปี)

 • เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม playgroups
 • การเล่นบทบาทสมมุติและเกมส์ที่จะต้องมีการร่วมมือหรือเล่นเป็นทีม
 • ชวนลูกๆอ่านหนังสือเด็กที่เกี่ยวกับการมีความมั่นใจในตัวเอง

เด็กวัยประถม (อายุ 5-10 ปี)

 • ตั้งเป้าหมายและให้รางวัลหรือชมเชยเมื่อทำสำเร็จ 
 • พาไปลองกิจกรรมใหม่ๆ หรือหากิจกรรมในเวลาว่างที่ลูกๆ สนใจ
 • ให้เด็กมีส่วนในกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำในห้องเรียน

เด็กวัยมัธยมต้น (อายุ 10-15 ปี)

 • มีส่วนร่วมในคลับและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงเรียน 
 • อาสาทำหน้าที่ต่างๆในโรงเรียนที่จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในการจัดการเวลา 
 • การฝึกพูดในที่สาธารณะ 
 • สอนเด็กๆในจัดการตัวเองในสถานการณ์ที่กดดัน และกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดหรือกระทำในสิ่งที่ตนเองนั้นเชื่อมั่น

เด็กวัยรุ่น วัยมัธยมปลาย (อายุ 15-18 ปี)

 • หาเวลาว่างลองทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน หรือฝึกงาน (internships)
 • ลองตั้งเป้าหมายระยะยาวและพยายามไปให้ถึงตรงจุดที่วางไว้ 
 • ลองฝึกทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่จะเสริมสร้างความสามารถในการจัดการทางการเงิน
 • เลือกเรียนหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถที่เป็นจุดแข็งของตัวเอง เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจและสามารถพัฒนาต่อไปให้ได้ดึขึ้นยิ่งๆขึ้นไป

ผู้ปกครองสามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกได้อย่างไร

 • ชื่นชมยินดีในความพยายามของลูก : ชื่นชมใน “ความพยายาม” มากกว่า “ผลลัพธ์” เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูก ให้พุ่งเป้าความสนใจไปที่ความพยายามที่ลูกทำลงไปไม่ใช่แค่ผลที่เกิดขึ้นเท่านั้น 
 • สนับสนุนให้ลูกได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆ : แม้ว่าเมื่อลองแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม ในจุดนี้ผู้ปกครองจะมีโอกาสที่สอนให้ลูกได้เข้าใจความล้มเหลวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เช่นกัน และการผิดพลาดล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดา 
 • ให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่รักและพร้อมสนับสนุนเขาเสมอ : ทำให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่รักและพร้อมสนับสนุนเสมอไม่ว่าอะไรก็ตาม เมื่อลูกล้มเหลวพ่อแม่พร้อมที่จะคอยสนุบสนุน สอนให้ลูกได้เรียนรู้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ลูกได้ลุกขึ้นเดินต่อไป
 • หลีกเลี่ยงการวิจารณ์รุนแรง หรือการทำโทษ: เด็กที่ถูกตำหนิติเตียนหรือถูกทำโทษบ่อยๆจะมีความมั่นใจและการเห็นค่าตนเองต่ำ แทนที่การตำหนิแรงๆผู้ปกครองควรเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมเชิงบวกให้ลูกๆได้พัฒนาตนเองมากขึ้นดีกว่า

D-PREP ส่งเสริมความมั่นใจให้เด็กๆในโรงเรียนอย่างไร?

โรงเรียนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆ โรงเรียนนานาชาติบางนา D-PREP ใช้วิธีการตามหลักสูตรที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆนอกเหนือไปจาก comfort zone เดิมๆ 

สิ่งหนึ่งที่ D-PREP ส่งเสริมเด็กๆเสมอคือการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก หลักสูตรและการเรียนการสอนในชั้นเรียนของเด็กๆจะให้โอกาสเด็กๆได้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการตัดสินหรือตำหนิ ให้ความชื่นชมยินดีเมื่อเด็กๆกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และเห็นค่าในความพยายามของเด็กๆเสมอ 

นอกจากนี้ D-PREP ยังส่งเสริมให้เด็กๆได้รับบทบาทการเป็นผู้นำ โดยทางรร.ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโดยใช้การโหวตเลือกตั้งค้นหาผู้นำมาทำหน้าที่ต่างๆในโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่พบเจอปัญหาทางโรงเรียนมีหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ 

D-PREPยังมีกิจกรรมที่หลากหลายที่จะส่งเสริมให้เด็กๆได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมแข่งขันทั้งในระดับชุมชน, ระดับท้องถิ่น, และระดับประเทศ ในระดับชุมชน เราได้ส่งเสริมเด็กๆให้เข้าร่วมในการแข่งขัน VEX robotics competitions, การแข่งฟุตบอล และอื่นๆ  ยิ่งไปกว่านั้นในการแข่งขันระดับประเทศอย่าง XCL Got Talent, XCL Olympiad ทาง D-PREP ยังส่งเสริมให้เด็กๆได้มีโอกาสเข้าไปแข่งขัน

การเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆพัฒนาตัวตนอย่างสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตใจที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง ในฐานะของผู้ปกครอง, คุณครู, ผู้ดูแล การเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองนั้นล้วนเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะสร้างความเชื่อมั่นนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กๆ เพื่อให้เค้าเติบโตอย่างมีความสุข, แข็งแรงทั้งกายและใจ และประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: info@didyasarin
Google Map: https://info.dprep.ac.th/directions
เบอร์ติดต่อ: 02-105-1757, 082-1515922
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: DprepSchool
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
resilience in student

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ปลูกฝัง Resilience skill ให้นักเรียนได้อย่างไร?

นักเรียนที่มีทักษะ Resilience หรือความยืดหยุ่นจะสามารถปรับตัว ฟื้นตัว และกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งโรงเรียนมีส่วนสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมตัวเสริมสร้างทักษะเหล่านี้และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.