ความสำคัญของการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership Skill) ในตัวเด็ก

leadership skills in kids

ความสำคัญของภาวะผู้นำ (Leadership Skill)

มีคำกล่าวว่า “ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำได้” แม้แต่เด็กในชั้นประถมก็สามารถเป็นผู้นำ และเรียนรู้จากมันได้ ผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็น CEO หรือเจ้าของกิจการเสมอไป การเป็นผู้นำนั้นเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาเพื่อพัฒนาตนเอง และใช้เวลาเพื่อสั่งสมประสบการณ์ การเป็นผู้นำต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเป็นทักษะสำคัญที่เด็ก ๆ วัยเรียนควรที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้

“ภาวะผู้นำ” หรือ Leadership Skill คืออะไร?

student learning leadership skills

ทักษะการเป็นผู้นำนั้นมีความน่าสนใจตรงที่คนที่เป็นผู้นำล้วนเป็นคนที่มีความโดดเด่น มีความสามารถ ไม่เพียงแค่การนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แต่ยังต้องมีความคิดความอ่านที่มั่นใจ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมได้เป็นอย่างดี

6 ทักษะเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดี

  1. เป็นผู้ฟังที่ดี : ผู้นำที่ดีมักเป็นผู้ที่มีความอดทนในการฟัง เข้าอกเข้าใจในมุมมองของผู้อื่น ฟังเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้พูดนั้นรู้สึกอย่างไร
  2. ความคิดเป็นบวกเสมอ : ผู้นำที่ดีมักจะมีความคิดที่ว่า “เราสามารถทำได้” และ “ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของทีม” เสมอเพื่อบรรยากาศในการทำงานและการสร้างแรงจูงใจที่สำคัญที่จะทำให้ทีมมุ่งไปสู่เป้าหมายได้
  3. การสื่อสารที่ดี : ​ผู้นำที่ดีจะสื่อสาร ทำความเข้าใจกับคนในทีมเสมอ รวมไปถึงการสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน, เข้าใจง่าย และทำให้คนในทีมเข้าใจตรงกัน
  4. ความรับผิดชอบ : เราจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้นำที่ดีนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผู้นำที่ดีจะเข้ามารับผิดชอบสิ่งที่ทำลงไป โดยจะพยายามรับผิดชอบในการแก้ไขมันด้วยตัวเอง แต่ผู้นำที่ไม่ดีนั้นมักจะโทษผู้คนอื่นในทีมเสมอ แต่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใด ๆ
  5. ความคิดสร้างสรรค์ : การคิดนอกกรอบและพยายามหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเวลาที่เปิดปัญหา จะทำให้ผู้นำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ
  6. ความมั่นใจ : การมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง, เข้าใจในข้อจำกัดของตนเอง รวมไปถึงพยายามเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนทักษะของตนเสมอ เป็นทักษะที่ดีเยี่ยมที่คนเป็นผู้นำควรมี ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อต้องเจอปัญหาที่ถาโถมเข้ามา แต่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นได้สำเร็จ

ทำไมเด็ก ๆ ควรฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำตั้งแต่ยังเล็ก?

devlop leadership at an early age

การให้โอกาสเด็กวัยเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะเตรียมตัวเด็กให้พร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ

การส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีภาวะผู้นำ โดยเพิ่มพูน “การเห็นคุณค่าในตนเอง”  รวมไปถึงการเพิ่ม “ทักษะการสร้างแรงผลักดันที่เป็นบวก” และ การมอบโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ประสบพบเจอกับปัญหา และหาทางแก้ไขมันด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้เรียนรู้ในโรงเรียน ทักษะการเป็นผู้นำนั้นส่งผลให้เกิดความมั่นใจในตนเอง เมื่อเด็ก ๆ เจอกับความท้าทายหรือปัญหาใด ๆ  พวกเขาจะมีความคิดเชิงบวกที่ว่า

“ฉันสามารถทำมันได้ ฉันจะตั้งใจทำมัน และไม่ว่าจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไร ฉันจะเรียนรู้และพยายามแก้ไข และพาเพื่อน ๆ ไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้”

ชุดความคิดที่เป็นบวกเหล่านี้จะติดตัวไปจนโตและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตการทำงาน นอกจากนี้ยังทำให้เด็ก ๆ มี mindset ต่อปัญหาที่เจอ ว่าปัญหาเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง

“มันโอเคที่จะล้มเหลว หรือผิดพลาด แต่ก็ต้องลุกขึ้นสู้และกลับมาสำเร็จให้ได้”

ในโลกปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้คนจะพบป่ะแบบตัวต่อตัวกันน้อยลง และใช้หน้าจอมาแทนที่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม D-PREP เชื่อว่าการสอนให้เด็กมีทักษะการสื่อสารตัวต่อตัวจะช่วยสร้างทักษะสังคมที่แท้จริง รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ในสังคมที่ยั่งยืนยิ่งกว่าทักษะการเป็นผู้นำยังเป็นหนึ่งในทักษะ “Soft Skill” ที่จะทำให้เด็กแตกต่างและโดดเด่นจากเด็กคนอื่น ๆ แม้ว่าเทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าใด แต่ทักษะ “Soft Skill” นั้นจะยิ่งเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการตอบคำถามที่ว่าทำไมถึงควรจะต้องมีการฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำและ Soft Skill ในโรงเรียนตั้งแต่ยังเล็ก ๆ

เราพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีให้เด็ก ๆ อย่างไร?

leadership skill activites

ภาวะการเป็นผู้นำนั้นอาจเป็นเรื่องธรรมชาติที่ติดตัวมา แต่สำหรับเด็กบางคนอาจจะยังเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่การเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนกันได้โดยใช้เวลา

ภาวะผู้นำนั้นผู้ใหญ่อย่างเราจะสอนให้เด็ก ๆ ได้โดยการเป็นแบบอย่างให้แก่เค้า เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้และเลียนแบบสิ่งเหล่านั้นจากเราได้ดีเสมอ มีคำกล่าวว่า “ถ้าอยากเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างไร ควรทำสิ่งนั้นให้ลูกดู” นั้นยังถูกต้องและเป็นจริงเสมอ

การสร้างความเป็นผู้นำที่ดีในเด็กที่ได้ผลเสมอคือการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวเด็ก ให้โอกาสเด็ก ๆ ได้พบเจอปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ที่เค้าจะได้เรียนรู้จากการทำความเข้าใจกับมัน แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ โดยผู้ปกครองสามาถเริ่มได้ง่ายๆที่บ้านอย่างมอบหมายงานบ้านให้ลูก ๆ ได้ช่วยกันทำ ให้เค้าเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเพื่อทำงานที่พ่อแม่มอบหมายนั้นให้สำเร็จ

นอกจากนั้นการส่งเสริมให้ลูกได้เป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนจะช่วยสร้างเสริมทักษะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจะช่วยให้ลูก ๆ ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆในทีม,​ได้พบป่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน รวมไปถึงได้มีคุณครูคอยแนะนำให้คำปรึกษาอยู่เสมอ

D-PREP ส่งเสริมภาวะผู้นำให้นักเรียนอย่างไร?

D-PREP student learning about leadership skills

โรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองสำหรับเด็ก ๆ เสมอ โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ของเรามีความเชื่อว่าเราจะพยายามส่งเสริมให้เด็กๆในโรงเรียนได้เรียนรู้แบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในด้านวิชาการพร้อมไปกับการฝึกฝนทักษะ Soft Skill และฝึกฝนภาวะนำผ่านการทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างของโรงเรียน

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP มีการจัดตั้งสภานักเรียนขึ้นตั้งแต่ในระดับชั้นประถม ไปจนถึง ระดับมัธยมปลาย เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมร่วมกันเพื่อทำกิจกรรม, ร่วมประชุมกับผู้บริหาร,ร่วมกันผลักดันโครงการดีๆต่างๆให้เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมไปถึงการก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือ NGO เพื่อระดุมทุนและจัดงานอีเวนท์ต่างๆที่น่าสนใจขึ้นเพื่อสนับสนุนทุกๆคนในโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือนั้น

นอกจากนั้นเรายังเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เรียกว่า Expeditionary Learning  ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อให้เด็ก ๆได้พัฒนาความรู้เชิงลึก, พัฒาทักษะการใช้ชีวิต และร่วมกันพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพที่สามารถนำมาใช้ได้จริง  โดยการเรียนรู้แบบ EL จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ได้พบป่ะพูดคุยกับผู้คนในทีมและในชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ

อีกทั้งโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้เรียนที่มีความคิดเป็นอิสระ มีความคิดที่สร้างสรรค์ กล้าที่จะตั้งคำถาม และมีความสนใจใคร่รู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า Unit of Inquiry (UOI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร IB ที่ทาง D-PREP มาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน โดยหลักสูตร IB นี้จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้ในจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

บทความแนะนำ

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: info@didyasarin
Google Map: https://info.dprep.ac.th/directions
เบอร์ติดต่อ: 02-105-1757, 082-1515922
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: DprepSchool
Line: @d-prep
IG : @dprepschool