เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
หลักสูตร AP (Advance Placement) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ?

หลักสูตร AP (Advance Placement) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ?

what is Advanced Placement (AP)

หลักสูตร AP เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองในทางวิชาการและเพื่อให้ได้หน่วยกิตวิชาเรียนระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม คุณครูผู้สอนและผู้ปกครองจำนวนมากยังคงสับสนกับหลักสูตรที่มีให้เลือกมากมายจนทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรเลือกหลักสูตรการเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุดสำหรับลูกเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ในบทความนี้ เราจะพูดคุยกันถึงหลักสูตร AP และมาดูกันว่าทำไมจึงเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย

หลักสูตร AP (Advance Placement) คืออะไร

หลักสูตร AP เป็นหลักสูตรที่จัดทำโดย College board ในสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อนำหลักสูตรวิชาเรียนในระดับวิทยาลัยมาสอนให้กับนักเรียนมัธยมปลาย โดยหลักสูตร AP มักครอบคลุมวิชาต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษา ทั้งนี้ หลักสูตร AP ยังถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

โดยปกติแล้วหลักสูตร AP มักมีความเข้มข้นกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายมาตรฐานทั่วไป โดยนักเรียนจำเป็นต้องอ่านหนังสือ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และทำแบบทดสอบ ซึ่งเป็นวิชาเรียนที่มีเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทั้งหมด

เป้าหมายของหลักสูตร AP คืออะไร?

Advanced placement college board

เป้าหมายสำคัญของหลักสูตร AP คือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าใจถึงการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อกระตุ้นความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมปลาย โดยให้โครงสร้างวิชาและบริบทของเนื้อหามีความยากง่ายเทียบเท่ากับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังมีเป้าหมายเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้นำชั่วโมงเรียนไปนับรวมหน่วยกิตเมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจช่วยประหยัดค่าเล่าเรียนได้ด้วย

หลักสูตร AP แตกต่างจากหลักสูตร IB (International Baccalaureate) อย่างไร?

หลักสูตร AP และหลักสูตร IB diploma program ต่างเป็นหลักสูตรมัธยมปลายขั้นสูงที่เปิดสอนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหลักสูตรนี้มีความแตกต่างกันอยู่หลายประการ 

โดยหลักสูตร AP จะเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยมีหลักสูตรการสอนที่หลากหลาย 

แต่หลักสูตร IB เป็นการเรียนการสอนแบบองค์รวม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน นอกจากนี้ หลักสูตร IB ยังกำหนดให้นักเรียนต้องเรียนวิชาต่างๆ ในห้องเรียนให้ครบถ้วน รวมถึงการลงไปให้บริการชุมชน การทำเอกสารงานวิจัย และเขียนความเรียงขั้นสูง

ทำไมหลักสูตร AP จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ?

AP program

หลักสูตร AP ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยเหตุผลหลายข้อ ข้อแรก หลักสูตร AP ได้รับการออกแบบมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถของนักเรียนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จในการเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

หากเลือกเรียนหลักสูตร AP นักเรียนจะมีโอกาสที่จะนับชั่วโมงเรียนเป็นหน่วยกิตของวิชาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและมีแนวโน้มว่าอาจช่วยให้ประหยัดค่าเล่าเรียนได้ ทั้งนี้ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังให้คะแนนเป็นพิเศษกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร AP เพราะถือว่าการเรียนหลักสูตร AP เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการและความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง

ข้อดีของการเลือกเรียนหลักสูตร AP และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP

เด็กๆ จะได้ประโยชน์จากหลัก AP ของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ดังนี้

  • ได้รับหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย – หากสอบได้คะแนนผ่านตามหลักสูตร AP นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP จะได้รับหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยและอาจช่วยประหยัดค่าเล่าเรียนได้ 
  • เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย – หลักสูตร AP ของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP สอนให้นักเรียนรู้จักคิดเชิงวิพากษ์ รู้จักคิดวิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นทักษะที่ประโยชน์ต่อความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงกว่า
  • ความสามารถในการแข่งขัน – วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากให้คะแนนเป็นพิเศษกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร AP เพราะถือว่านักเรียนเหล่านี้มีความสามารถทางวิชาการและมีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ
  • เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ – หลักสูตร AP ของเราเอื้อให้นักเรียนมัธยมปลายได้มีโอกาสศึกษาและทำความรู้จักวิชาที่พวกเขาสนใจแบบลงรายละเอียด ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้ลึกรู้จริงและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่พวกเขาสนใจอย่างแท้จริง

หลักสูตร AP คือโอกาสทางการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนมัธยมปลาย เพราะเป็นหลักสูตรที่ท้าทายความสามารของเด็กๆ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้รู้จักคิดเชิงวิพากษ์ สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เป้าหมายหลักของหลักสูตร AP ของเราคือการหยิบยื่นโอกาสที่สร้างความได้เปรียบเมื่อต้องเรียนในระดับอุดมศึกษา และปลูกฝังให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

ประโยชน์ของโปรแกรมฝึกงานมีอะไรบ้าง (Internship program)

โปรแกรมฝึกงานในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อนักเรียนที่สนใจเรียนรู้ในสาขาอาชีพที่ตนเองมีแนวโน้มจะเลือกทำงานในอนาคต และต้องการสัมผัสประสบการณ์จากที่ทำงานจริง ซึ่งทางโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่โดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายในสาขาอาชีพที่ตัวเองสนใจ

ในการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงาน นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เช่น ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ หรือเรียนจบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และอาจต้องผ่านกระบวนการสมัครและสัมภาษณ์กับหัวหน้างานในอนาคตก่อน

ระหว่างการฝึกงาน นักเรียนจะได้ประสบการณ์การทำงานจริงในสาขาอาชีพที่ตนเลือก ได้ร่วมงานกับคนที่ทำอาชีพนั้นจริงๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในแต่ละวัน อีกทั้งอาจมีโอกาสได้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมงานกับโปรเจคบางอย่างแบบจริงจัง รวมทั้งได้มีเวลาเฝ้าสังเกตงานและเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากพี่เลี้ยงอีกด้วย 

การฝึกงานจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่ออาชีพนั้นๆ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การจัดการเวลา และการรู้จักแก้ปัญหา นอกจากนั้นแล้ว การฝึกงานยังทำให้นักเรียนมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ เพราะนักเรียนจะได้สังสรรค์และทำงานร่วมกับผู้ที่ทำงานในสายอาชีพนั้นจริงๆ และมีแนวโน้มที่จะได้สร้างมิตรภาพที่อาจนำไปสู่โอกาสในการได้งานทำในอนาคต

อาจกล่าวได้ว่า การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อช่วยค้นหาความชอบ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่มีค่า และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพในอนาคต

โปรแกรมฝึกงานในโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ช่วยเสริมสร้างหลักสูตร AP ได้อย่างไร?

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการประยุกต์ใช้ความรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง จึงได้กำหนดให้นักเรียนมัธยมปลายทุกคนต้องฝึกงานให้ครบ 150 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหนึ่งในความตั้งใจของโรงเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 

โปรแกรมการฝึกงานของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในสายงานธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี และศิลปะ นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้หาบริษัทฝึกงานที่ตรงกับความสนใจและเป้าหมายในอนาคต และฝ่ายแนะแนวอาชีพของโรงเรียนจะสนับสนุน ส่งเสริมให้คำแนะนำแก่นักเรียนตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

นอกจากนักเรียนจะต้องมีประสบการณ์การฝึกงานที่จำเป็นแล้ว โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังมีการเรียนการสอนหลักสูตร AP ที่ช่วยให้นักเรียนนำหน่วยกิตตอนเรียนมัธยมปลายไปเทียบเป็นหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้ด้วย หลักสูตร AP ประกอบด้วยวิชาเรียนต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์ และเมื่อจบหลักสูตร AP หากสอบผ่านก็จะได้รับหน่วยกิตที่สามารถนำไปในมหาวิทยาลัยได้

ส่วนหนึ่งของหลักสูตร AP ของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP จะส่งเสริมให้นักเรียนหาประสบการณ์จากการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาในหลักสูตร AP ที่เลือกเรียน เช่น นักเรียนที่เลือกวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อาจฝึกงานที่บริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาจฝึกงานที่หน่วยงานซึ่งทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์

การฝึกงานคือประสบการณ์อันมีค่าที่จะมาเติมเต็มการเรียนการสอนในหลักสูตร AP ให้สมบูรณ์แบบ เพราะการฝึกงานจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงและได้สัมผัสกับประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้และมุมมองเกี่ยวกับการทำงานได้ 

โดยสรุปก็คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกงานและการได้มีประสบการณ์จริง คือภาพสะท้อนของระบบการศึกษาเชิงนวัตกรรมที่โรงเรียนมอบให้ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ไปใช้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านต่างๆ โดยโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้เตรียมความพร้อมเหล่านี้ไว้เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: info@lady
Google Map: https://info.dprep.ac.th/directions
เบอร์ติดต่อ: 02-105-1757, 082-1515922
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: DprepSchool
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
lifelong learners children

แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องการให้ลูกเติบโตด้วยความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง และการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้เขาพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.