เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

lifelong learners children

เมื่อโลกหมุนไวขึ้น เทคโนโลยีต่างๆ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความรู้ด้านวิชาการแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพอ และไม่เท่าทันการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคนี้ สิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองหลายๆ ครอบครัวเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น คือ การช่วยเสริมทักษะรอบด้านให้ลูกและเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ลองมาทำความรู้จักการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่กับบทความนี้เลย

Lifelong learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไร?

สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียกอีกอย่างว่าเป็นการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตัวเองในทุกๆ ช่วงวัย และเติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดท่ามกลางสภาพแวดล้อมใหม่ๆ แน่นอนว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้จำกัดแค่ในหลักสูตรหรือชั้นเรียนเท่านั้น ผู้เรียนเองต้องกระตือรือร้นและแสวงหาโอกาสด้วยตัวเอง

เหตุผลดีๆ ที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำคัญกับเด็กๆ

การส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตมีประโยชน์รอบด้าน ทั้งช่วยส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กๆ เปิดรับแนวคิดและความท้าทายใหม่ๆ ด้วยความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวได้ดีแม้สังคมจะเปลี่ยนไป 

นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตยังเป็นปัจจัยกระตุ้นทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล และทักษะการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนใช้ชีวิตอย่างมั่นใจอีกด้วย 

รู้อย่างนี้แล้ว…มาส่งเสริมลูกๆ หลานๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันดีกว่า

ลักษณะของผู้เรียนตลอดชีวิตเป็นอย่างไร?

ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องมีลักษณะนิสัยกระตือรือร้น มีความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติ หรือจะเรียกว่าเป็นคนกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และไม่ว่าลูกหลานของคุณจะสนใจสาขาวิชาไหนเป็นพิเศษ  พวกเขาก็จะเปิดกว้างให้ประสบการณ์แปลกใหม่ ยอมรับมุมมองที่หลากหลาย และมีความเข้าใจว่าวิธีการที่แตกต่างนั้นสามารถแก้ไขปัญหาเดียวกันได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ลูกๆ หลานๆ เป็นคนใจกว้าง รับฟัง และอ่อนน้อมให้คนรอบข้างมากขึ้น 

การสร้างแรงจูงใจภายในตัวผู้เรียนรู้และหมั่นแสวงหาโอกาสด้วยตัวเอง ก็เป็นอีกปัจจัยสำหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในการช่วยผลักดันไปสู่การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ในที่สุด พวกเขาจะสามารถฝ่าฟันความท้าทายและมองความพ่ายแพ้เป็นโอกาสในการเติบโต

8 เคล็ดลับในการเตรียมลูกให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น

กระตุ้นให้เกิดคำถาม อยากรู้อยากพิสูจน์ ผู้ปกครองควรสำรวจความสนใจ และให้โอกาสลูกๆ ในการค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

2. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

ผู้ปกครองต้องแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในการเรียนรู้และคอยแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆ หลานๆ ของคุณ เพราะโดยธรรมชาติ เด็กๆ จะเลียนแบบสิ่งที่เห็น โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เคารพและเปรียบเสมือนแบบอย่างที่ชื่นชอบ 

3. ออกแบบสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อการเรียนรู้

กำหนดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับพวกเด็กๆ โดยเฉพาะ ให้พวกเขาเข้าถึงหนังสือหลายหมวดหมู่ มีสื่อการเรียนรู้หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

4. เน้นสร้างแรงจูงใจภายในตัวลูกหลาน

ผู้ปกครองมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลูกหลานของคุณสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่าการจูงใจด้วยรางวัล เพราะการที่เด็กๆ มีความสนใจด้วยตัวเองจะพัฒนาเป็นการใฝ่รู้ที่ยั่งยืน

5. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่ว่าลูกๆ หลานๆ อยากลองทำอะไร คุณควรส่งเสริมให้พวกเขาได้ลองสำรวจความสนใจ ความชอบ และความถนัดอย่างอิสระ รวมทั้งช่วยจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

พยายามกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ลองวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล ถามคำถามที่กระตุ้นความคิด ประเมินมุมมองต่างๆ และให้คำแนะนำอย่างเป็นกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน

7. ปลูกฝังความยืดหยุ่น

ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกน้อยเติบโตและเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรเริ่มต้นด้วยการสอนให้ลูกหลานยอมรับความผิดหวัง เข้าใจความพ่ายแพ้ และมองหาลู่ทางเริ่มต้นที่มั่นคงกว่าเดิม อย่าไปยึดติดกับชัยชนะเพียงอย่างเดียว

8. ส่งเสริมความคิดแบบต่อยอด

ส่งเสริมให้ลูกของคุณยอมรับความผิดพลาด มองปัญหาเป็นความท้าทายและโอกาสในการเติบโต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ

สร้างผู้เรียนตลอดชีวิตที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน เราจึงออกแบบหลักสูตรให้มีความแตกต่างจากการศึกษาแบบดั้งเดิม ด้วยแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้โตเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง และโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

หลักสำคัญของโรงเรียนนานาชาติ D-PREPในการส่งเสริมผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต คือการปลูกฝังกรอบความคิดเพื่อการเติบโต เราสนับสนุนให้นักเรียนยอมรับความท้าทายและมองความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ  ความคิดนี้จะค่อยๆ ปลูกฝังความยืดหยุ่นในตัวนักเรียน แล้วส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในตนเองมากขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการผสมผสานการคิดเชิงออกแบบเข้ากับหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เพราะเราเชื่อว่าการคิดวิเคราะห์เชิงออกแบบมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนเปิดใจเข้าหาความท้าทายด้วยความเข้าใจ ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ และกรอบความคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่อาจพบเจอได้ในโลกความเป็นจริง

ไม่เพียงแค่การเรียนรู้เชิงคอนเซปต์เท่านั้น เพราะโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการทำงานภาคสนามและการเรียนรู้นอกสถานที่ ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริง เผชิญกับสถานการณ์ที่เหนือการควบคุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาคอยดูแลและแนะนำกระบวนการรับมือกับปัญหาอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้จะช่วยให้นักเรียนเติบโตขึ้นและพร้อมจะเรียนรู้ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ บุคลากรของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักเรียน โดยทุกคนมีความทุ่มเทในการถ่ายทอดประสบการณ์ จัดหาทรัพยากรที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และวางตัวเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม นักเรียนของเราจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆ และได้รับการปลูกฝังให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมจะก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในเส้นทางที่เลือกได้เอง

หลักสูตรของเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตด้านบุคลิกภาพของลูกคุณได้อย่างไร?
นัดขอคำปรึกษาได้แล้ววันนี้
หมดกังวลเรื่องหลักสูตร! นัดรับคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อคลายข้อสงสัยในทุกมิติ คุณจะได้ค้นพบว่า โปรแกรมของเราตอบโจทย์ความต้องการ และสไตล์การเรียนรู้ที่เฉพาะตัวของลูกคุณอย่างไร สำรองที่นั่งเพื่อทัวร์โรงเรียน หรือทดลองเรียน ฟรี!

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: admissions@dprep.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 095-879-4944
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: D-PREP International School
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
student center learning

ทำไมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจึงเป็นเรื่องสำคัญในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์ หรือ student-centered learning เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.