สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน

สารจากคุณพัชรลักขณ์ ดิษยะศริน ตะเวทิกุล (คุณเลดี้) – ผู้อำนวยการโรงเรียน

ถึงครอบครัว D-PREP

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน (D-PREP) เราภาคภูมิใจที่เป็นโรงเรียนในเครือ The American School of Bangkok ที่เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยมากว่า 40 ปี เราหวังว่าคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติมาตรฐานระดับสากลซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะมาทำงานร่วมกับคณะอาจารย์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการเรียนการสอนนานาชาติ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โรงเรียนของเราเป็นชุมชนแห่งความเคารพและความเชื่อใจกัน เคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยยอมรับและส่งเสริมความแตกต่างที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียนของเราคือการฟูมฟักจิตใจของมนุษย์ด้วยการพัฒนาและเชื่อมโยงความคิด จิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและผู้ร่วมงานของเรา พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นให้พร้อมสำหรับความสุขและความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนของเราก้าวทันกับเทคโนโลยีและผสานเทคโนโลยีเข้ากับการศึกษา ผ่านหลักสูตรทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีและการคิดเชิงออกแบบ  โรงเรียนของเราใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยมากมายจากทั่วโลก เช่น แนวความคิดของเรกจิโอ เอมีเลีย การใช้โครงงานเป็นสื่อการเรียนรู้และการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ การเรียนการสอนของเรามีศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาเป็นหัวใจของการเรียนรู้ทั้งหมด นักเรียนจึงจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาต่างๆ

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณมาร่วมมือกับเราในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังบวกและสร้างสรรค์ด้วยกัน เราหวังว่าครอบครัวและบุตรหลานของคุณจะประสบความสุขและความสำเร็จในปีที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและแรงบันดาลใจ

ด้วยความขอบคุณยิ่ง

คุณพัชรลักขณ์ ดิษยะศริน ตะเวทิกุล (คุณเลดี้)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน (D-PREP)

Lady Didyasarin Tavedikul