เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
Community Stories
เรื่องราวของชุมชน
Ms. Malia

Leader Feature: Meet the Teacher Who Brought Reggio Emilia to D-PREP

Meet Ms. Malia Rowe, the Head of Early Years Department who implemented the Reggio Emilia Approach at D-PREP International School

Celebration of Learning Showcase SY 2020-21

Celebration of Learning-Focused on Design in D-Prep on Friday, March 19th, 2021 (12:45 - 3:00).

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.