หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์

เราเตรียมกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรที่หลากหลายไว้สำหรับนักเรียนของเรา ชมหลักสูตรบางส่วนที่จัดเตรียมไว้ให้ที่ D-PREP ทั้งนี้บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมเฉพาะของเราที่เดียว