เทศกาลประจำปีของ D-PREP

ทุกปีที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP จะมีการจัดเทศกาลโรงเรียนเพื่อเฉลิมฉลอง เช่น การแสดงประจำชั้น การแสดงร้องและเต้น และการแสดงแฟชั่นจากนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นต้น

งานเทศกาลมีการจัดร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายของเล่นและหนังสือ การละเล่นต่างๆ รวมถึงปราสาทเป่าลมขนาดใหญ่ โดยมีองค์กรและบริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลขึ้น เพื่อให้งานเทศกาลเป็นกิจกรรมของครอบครัวขนาดใหญ่ประจำชุมชน

กิจกรรมเทศกาล D-PREP

Sukhumvit Fair 2018

Our first-ever Sukhumvit Fair held at the American School of Bangkok. It was an all-out fun and exci…