หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ D-PREP มีพื้นฐานจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติที่ใช้ทั่วโรงเรียน รูปแบบการศึกษานี้มุ่งเน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้เกิดขึ้นในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในทักษะและความรู้ การพัฒนาอุปนิสัยและผลงานคุณภาพสูงของนักเรียน

D-PREP High School students in classroom

องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของเรา

 • หลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในโลกของความเป็นจริงและผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนของพวกเขาและต่อโลก
 • ห้องเรียนขนาดเล็กในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่จัดไว้โดยเฉพาะทั่วทั้งโรงเรียน
 • การพัฒนาและความก้าวหน้าของนักเรียนได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือกับที่ปรึกษา/ผู้นำกลุ่มที่อยู่เคียงข้างพวกเขาตลอดระยะเวลาหลายปี
 • การฝึกงานหรือการดูแลโดยพี่เลี้ยงในศาสตร์หลักที่สนใจ สำหรับเกรด 10-11
 • การถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ เช่น การคิดเชิงออกแบบ ทักษะการนำเสนอ & การดำเนินงาน และผลกระทบที่มีต่อโลก
 • เราจัดเตรียมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไว้หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตร AP Capstone ซึ่งออกแบบมาให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยอิสระ การทำงานร่วมกันเป็นทีมและทักษะการสื่อสาร AP Capstone ประกอบด้วย 2 รายวิชาคือ AP Seminar และ AP Research ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและเติมเต็มการศึกษาเชิงลึกในศาสตร์เฉพาะเจาะจงซึ่งพบในรายวิชา AP อื่นๆ ผู้ที่ผ่านการศึกษารายวิชา AP อย่างน้อย 6 รายวิชาจะได้รับประกาศนียบัตร AP Capstone

โครงสร้างกรอบทักษะชีวิต D-PREP ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การตระหนักในตนเองและการบริหารจัดการ 

 • เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อน ความปรารถนาของนักเรียน
 • วิธีการควบคุมความคิดและอารมณ์เพื่อจัดการกับความท้าทายที่รุมเร้าในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย

การตระหนักถึงผู้อื่นและการจัดการความสัมพันธ์

 • การทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงและการฝึกงาน
 • การทำงานร่วมกันด้วยชุดทักษะมืออาชีพ
 • การให้คำแนะนำกลุ่ม
 • การพัฒนาประสบการณ์ร่วมและมุมมองต่อโลก

ชีวิตความเป็นอยู่

 • เป้าหมาย
  – สำรวจวิชาชีพที่หลากหลายและเริ่มต้นจำแนกอาชีพที่มีความหมายและสร้างเป้าหมายให้แต่ละปัจเจกบุคคล 
 • การเงิน
  – วางเป้าหมายสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและอาชีพที่จะตอบสนองความต้องการทางการเงิน
  – สำรวจแนวคิดของการจัดการการเงินธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล

ความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการศึกษาซึ่งก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในผลสัมฤทธิ์ 3 ด้านของนักเรียน ความเชี่ยวชาญในทักษะและความรู้ การพัฒนาอุปนิสัยและผลงานคุณภาพสูงของนักเรียน

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 

 • โครงการบริการสังคม
 • ผลงานมืออาชีพคุณภาพสูงซึ่งจะทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น
 • การสำรวจแนวทางส่วนบุคคลเพื่อเป็นพลเมืองโลก

จุดเด่นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของเรา

วิชาการที่เข้มข้น

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์

ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการทำงานภาคสนาม

ทักษะการรู้ดิจิทัลและการคิดเชิงออกแบบ

กีฬาและกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

หลักสูตรทักษะชีวิต

การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแข็งขัน

มาร่วมงานเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา เพื่อค้นหาว่าทำไมนักเรียนของเราทุกคนรักการมาโรงเรียนอย่างแท้จริง

พบคณะผู้บริหาร
พบนักเรียน D-PREP ของเรา
การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน
หลักสูตรทักษะชีวิต
เวิร์กช็อปการคิดเชิงออกแบบและการรู้ดิจิทัล
เวิร์กช็อปตามแนวคิดของเรกจิโอ
พาชมโรงเรียน D-PREP แบบพิเศษโดยเฉพาะ

คุณกำลังตัดสินใจเลือก D-PREP ให้บุตรหลานของคุณ

ลงทะเบียน

คุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับครอบครับคุณอยู่หรือเปล่า? ถ้าใช่ มาลงทะเบียนกับโรงเรียนดี-เพร็พ วันนี้ เพื่อรับข่าวสารล่าสุด และข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจของโรงเรียนดี-เพร็พ

โรงเรียนจะติดต่อหาท่าน เพื่อแจ้งรหัสเข้า Zoom สำหรับการเยี่ยมชมโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบกับทุกๆท่านเร็วๆ นี้

ติดต่อเราตอนนี้

ติดต่อโรงเรียนได้ที่หมายเลขนี้

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน