โปรแกรมหลังเลิกเรียน

ทางโรงเรียนนานาชาติ D-PREP เชื่อมั่นว่าโปรแกรมหลักเลิกเรียนและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรนั้น มีความสำคัญเทียบเท่ากิจกรรมหลักในแต่ละวัน เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถรอบด้านและได้ลองเปิดรับศิลปะและศาสตร์แขนงใหม่ๆ

โปรแกรมหลังเลิกเรียนที่ D-PREP

มีการจัดเตรียมกิจกรรมและชมรมที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมโปรแกรมหลังเลิกเรียนนี้ได้ตั้งแต่เวลา 15:10-16:10 น. ตัวอย่างกิจกรรมอาทิเช่น บัลเล่ต์ การสำรวจเชิงสร้างสรรค์ ลีลาศ ทักษะการฝึกพูดในที่สาธารณะ ทักษะการเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฟุตบอล ยิมนาสติก ว่ายน้ำ ศิลปะ การทำอาหาร ทักษะทางภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน รวมไปถึงทักษะด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น