ครูผู้สอน

D-PREP มอบหมายคุณครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจากทั่วโลก ซึ่งเปี่ยมประสบการณ์และคุณวุฒิ ผู้กระตือรือร้นที่จะช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของพวกเขาผ่านการสร้างสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมความหมายกับนักเรียนของพวกเขาและมุ่งมั่นจะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการศึกษา

คณะอาจารย์ D-PREP

ที่โรงเรียนของเรา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราไม่เชื่อว่ามีเด็ก “ไม่ดี” หรือ “ไม่สมบูรณ์แบบ”   บทบาทของครูคือปกป้องผลประโยชน์ของเด็กทุกคน เชื่อมั่นในพวกเขาและช่วยเหลือให้พวกเขาสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับเอาชนะความท้าทายต่างๆ

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องติดตามเพื่อพัฒนาวิธีการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนความต้องการและความสามารถที่แตกต่างของนักเรียนทุกคน โดยคณะอาจารย์ของเรามองตนเองในฐานะนักวิจัยทางการศึกษา ผู้สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับการพัฒนาของนักเรียนอย่างแท้จริงและค้นหากลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

Primary Team

Secondary Team

Language Team

Specials Team

Student Support Services Team