รีวิวโรงเรียนนานาชาติ D-PREP

Didyasarin International Preparatory School Bangkok หรือ D-PREP เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery จนถึงระดับ Grade 12 โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางบางนา ใกล้กับห้างสรรพสินค้า MEGA Bangna จังหวัดสมุทรปราการ

เราเป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่มุ่งมั่นตั้งใจเตรียมความพร้อมเด็ก ๆ ให้สามารถออกไปใช้ชีวิตและรับมือกับยุคสมัยแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ โดยใช้การหลักการสอนแบบ Experiential Learning หรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้วิชาการ และค้นพบตนเองอย่างแท้จริง ผ่านการค้นคว้าหาความรู้ และทดลองทำโครงงานต่างๆ ที่พวกเขาสนใจด้วยตนเอง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ที่สนุกสนาน ไม่เน้นท่องจำและไม่น่าเบื่อ

D-PREP ภาคภูมิใจที่จะบอกกับทุกท่านว่า การสอนที่เราเชื่อมั่นมาโดยตลอดผ่านแนวคิด “Dream Discover Delivery” ได้รับการพิสูจน์จากผู้ปกครองว่า ช่วยให้เด็กได้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง เด็ก ๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ เรารู้สึกขอบคุณจากใจจริงจากผลตอบรับน่าประทับใจ ที่ผู้ปกครองได้มอบให้แก่โรงเรียนมาโดยตลอด และนี่คือเสียงรีวิวโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ที่ผู้ปกครองมีต่อเรา

จากใจผู้ปกครองต่อโรงเรียน D-PREP