สารจากผู้อำนวยการฝ่ายการเรียน การสอนและหลักสูตร

สารจากผู้อำนวยการฝ่ายการเรียน การสอนและหลักสูตร คุณ Chris Koerber

ถึงชุมชน D-PREP

ตลอดการทำงานของผมในฐานะนักการศึกษา ผมได้สังเกตว่า ประสบการณ์ที่มีพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คนรุ่นเยาว์จะมีได้ในฐานะผู้ศึกษาคือเมื่อพวกเขาได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนโดยวิสัยทัศน์และความปรารถนาของพวกเขาเอง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงและทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น เมื่อผมได้พบโรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน ผมตระหนักว่าผมได้เป็นประจักษ์พยานการสร้างสรรค์บางสิ่งที่เป็นไปตามแบบแผนที่ผมได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน แตกต่างกันแค่เพียงขอบเขตซึ่งครอบคลุมทั้งชุมชนของโรงเรียน

ใน D-PREP เรามีโรงเรียนซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความสำเร็จสูงสุดของการศึกษาคือการสนับสนุนการพัฒนามนุษยชาติของเราให้เข้าถึงศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง ผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการเรียน การสอนและหลักสูตร เพื่อทำวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นจริง

Mr. Christopher Koerber - D-PREP's Director of Teaching, Learning & Curriculum

ตลอดการทำงานของผม ผมพบสิ่งที่ชาญฉลาด นั่นคือ หากพวกเราแต่ละคนพิจารณาประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดของเราเอง เราจะพบองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่แม่นยำและคุณภาพสูงให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนเผชิญปัญหาจริง ให้พวกเขาได้ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เสริมพลังให้พวกเขาได้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ของตนเอง เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พบกับบุคคลต้นแบบและผู้เชี่ยวชาญ วางใจให้พวกเขาได้สั่งสมความรู้และทักษะแบบที่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาต้องใช้จริงในโลกนอกห้องเรียน สร้างสมดุลระหว่างการค้นพบตัวตนภายในและการสร้างสายสัมพันธ์กับภายนอกทั้งกับเพื่อน ครอบครัว ผู้ใหญ่ บริบทแวดล้อมและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประชาคมโลก

หลายปีมานี้ ผมได้ทำงานเป็นทั้งครูประจำชั้นหัวหน้าหลักสูตร ครูใหญ่ และล่าสุด เป็นหัวหน้าหลักสูตร Expeditionary Learning (การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการค้นคว้าเชิงลึกและลงมือปฏิบัติจริง) ให้โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตนครหลวงแห่งชาติเดลี ประเทศอินเดีย ที่ซึ่งผมได้สนับสนุนโรงเรียนให้นำการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการค้นคว้าเชิงลึกและลงมือปฏิบัติจริงและการถ่ายทอดความรู้ผ่านโครงงานมาใช้ในโรงเรียน

มารดาของผมย้ายไปประเทศเวียดนามเมื่อท่านอายุได้ 12 ปี ราวช่วงยุคปีคริสต์ศักราช 1950 เมื่อบิดาของท่านได้รับงานด้านสาธารณสุขในต่างแดน ผมเติบโตขึ้นมาด้วยเรื่องราวชีวิตของครอบครัวขยายของผมที่แผ่ไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นความฝันของผมเสมอมาที่จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกันกับครอบครัวของผมเอง การย้ายมายังประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ของการเติมเต็มความฝันนี้

ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับนักเรียนทุกคน  ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่ D-PREP ในการร่วมมือกันเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นจริง

ด้วยความเคารพ
Christopher Koerber
ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียน การสอนและหลักสูตร
โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน