ผู้บริหารของเรา

เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะศักยภาพของเด็กๆ   โรงเรียนนานาชาติดิษยะศรินฯ ก่อตั้งโดยคณะอาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น อีกทั้งยังมุ่งมั่น ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม และการสนับสนุนจากคุณครู เด็กทุกคนย่อมโดดเด่น เราเชื่อว่าความสำเร็จและความสุขสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้จากสภาพแวดล้อมในทุกด้านที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กแบบองค์รวม

ทีมผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ของทีมผู้บริการ คือการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกวัน พร้อมทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ D-PREP

Ms. Lady Didyasarin Tavedikul

School Director

Read Ms. Lady’s Message

Mr. Danai Thanpatranont

School Developer

Ms. Robert (Bob) Jackson - D-PREP School Principal

Mr. Robert (Bob) Jackson

Principal

Bachelor of Arts
~ University of Western Ontario, Canada

Bachelor of Education
~ Queen’s University, Canada

Principal’s Qualification Program
~ Ontario College of Teachers, Canada

Mr. Tony Atkinson

Head of Business and Operations

Bachelor of Science in Physiology
~ University of St. Andrews, UK

Master of Science in Educational Leadership
~ University of Leicester, UK

Ms. Maricar Dorego

Head of Teaching and Learning

Bachelor’s in Education of Secondary Education, Major in Library Science
~ Central Philippine University, Philippines

International Digital Study Group: The Reggio Emilia Approach to Education
~ Reggio Children