D-PREP International School

ลูกติดมือถือ แก้อย่างไรดี?

ลูกติดมือถือ ติดจอ แก้ปัญหาด้วย 4 กิจกรรมนี้ !

การแก้ปัญหาลูกติดมือถือ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพ่อแม่ เพราะหากปล่อยให้ลูกติดจอมากเกินไป จะส่งผลต่อพัฒนาการ ขาดปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้น

play-based-learning

5 พัฒนาการ ที่เด็กได้จาก “Play-based learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่น”

“การเล่น” เป็นสิ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก จนกลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ้านการเล่น หรือ Play based learning และเป็นรูปแบบที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

life-skills-framework

การเรียนรู้ Life Skills “ทักษะชีวิต” สำคัญ และจำเป็นสำหรับลูกของเรา

ทักษะชีวิต หรือทักษะการใช้ชีวิต ช่วยให้ช่วยให้เด็กได้รู้ถึงพลังในตัวเอง เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง สังคม สามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Expeditionary Learning

Expeditionary learning คืออะไร ? ทำไมถึงดีกับลูกของเรา ?

นักเรียนได้ลงมือทำจริงในการพัฒนา project เปรียบเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ และได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตจากการเรียนการสอนแบบ Expeditionary Learning

Experiential Learning: 5 ways to do experiential learning at home

ยิ่งล็อคดาวน์ ยิ่งต้องไม่นิ่งนอนใจ..หาทางให้ลูกเรียนรู้ กับ 5 วิธีเรียนรู้จริง ทำจริง เริ่มได้เองที่บ้าน!

การเรียนรู้แบบ Experiential Learning เป็นการเชื่อมโยงบทเรียนจากในห้องเรียนของลูกกับชีวิตประจำวัน โชคดีที่พ่อแม่เองสามารถจำลองการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บ้านให้ลูกได้