ขั้นตอนการสมัคร

ผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดที่สนใจเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาและขั้นตอนการสมัคร โดยส่ง e-mail มาที่ info@dprep.ac.th หรือ ติดต่อผ่านสำนักงานรับสมัครของโรงเรียน โทร 09-5879-4944

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เปิดรับใบสมัครและรับนักเรียนเข้าใหม่ตลอดทั้งปี

เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสารการสมัครที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว จะมีการนัดหมายเพื่อประเมินและสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้สมัครเรียนในลำดับต่อไป

Join our Open House for Early years and Primary School

Discover why D-PREP is the school for your child! Learn more about us.

April 19 and May 10, 2023

Join our Open House for Middle and High School

Discover why D-PREP is the school for your child! Learn more about us.

April 21 and May 12, 2023

เกณฑ์อายุสำหรับแต่ละระดับชั้นอนุบาล

 • ชั้นเตรียมอนุบาล 1 (อายุ 2-3 ปี)
  ผู้สมัครเรียนอายุ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน
 • ชั้นเตรียมอนุบาล 2 (อายุ 3-4 ปี)
  ผู้สมัครเรียนอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน
 • ชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4-5 ปี)
  ผู้สมัครเรียนอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน
 • ชั้นอนุบาล 2 (อายุ 5-6 ปี)
  ผู้สมัครเรียนอายุ 5 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

โดยนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนนานาชาติ D-PREP สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนใหม่ที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้นเกรด 1) ผู้สมัครเรียนต้องมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน และผ่านการเรียนระดับชั้นอนุบาลในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือผ่านการเรียนภาษาอังกฤษในภาคฤดูร้อน พร้อมทั้งนำเอกสารผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย