บริการหลักสูตรเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ELL)

D-PREP ให้บริการหลักสูตรเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ELL) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนได้

เป้าหมายของหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเสริมของ D-PREP คือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย ระดับที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมการเรียนตามหลักสูตรหลักของโรงเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ และมีสัมฤทธิ์ผล

หลักสูตรเสริม English Language Learning (ELL) support มีบริการทั้งในชั้นเรียนปกติและชั้นเรียนพิเศษ หากจำเป็น นักเรียน ELL สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนนอกชั้นเรียนปกติของพวกเขา เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถตามเนื้อหาจากชั้นเรียนหลักได้ทัน