หลักสูตรการศึกษา D-PREP

ที่ D-PREP เรามีความพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในส่วนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เรามีแผนจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในปี 2566

นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสำหรับเด็กแต่ละวัยแล้ว   เรายังควบรวมหลักสูตรอย่างการฝึกความคิดสร้างสรรค์และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ไว้ในตารางประจำวันของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงไปกับการพัฒนาโครงการของพวกเขานอกห้องเรียน