เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
5 เทรนด์การศึกษายุคใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2024

5 เทรนด์การศึกษายุคใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2024

วงการการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความต้องการของผู้สอนในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น โรงเรียนในประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากวิกฤตการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ กลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน เช่น การศึกษาทางไกลสำหรับนักเรียน ในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึง มีเทรนด์การศึกษาหลายรูปแบบที่จะกำหนดทิศทางการเรียนการสอน

เทรนด์การศึกษา 5 รูปแบบนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนเชิงนวัตกรรมไปจนถึงการพัฒนาแบบองค์รวม

1. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning)

ยังจำการระบาดครั้งใหญ่ทำให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองต้องดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้หรือไม่ แม้ว่าในระยะแรกจะเกิดความยากลำบาก แต่การเรียนรู้แบบผสมผสานได้กลายเป็นแนวทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมเข้ากับการเรียนแบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล เทรนด์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการต่อการศึกษาที่ยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก

การเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการสอนแบบตัวต่อตัวและประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกเสมือนจริง จากข้อมูลของ International Society for Technology in Education (ISTE) ระบุว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ความหลงใหลในการเรียนรู้ และความมั่นใจของนักเรียน นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบผสมผสานยังสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)

การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป ในปัจจุบัน สังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการศึกษาในรูปแบบเดิม มหาวิทยาลัยซินซินเนติ (University of Cincinnati) กล่าวว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยพัฒนาสมอง ความเป็นอยู่ที่ดี และความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตยังนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจากการแสวงหาความชอบใหม่ๆ อาจช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความชอบที่คล้ายคลึงกัน

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP มีกิจกรรมมากมาย เช่น ชมรมหลังเลิกเรียน และโปรแกรมทักษะชีวิต โปรแกรมเหล่านี้ช่วยพัฒนานักเรียนในด้านวิชาการและเสริมสร้างทักษะต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปลูกฝังความหลงใหลในการเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนยอมรับความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิตมากยิ่งขึ้น

3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)

การเรียนรู้จากประสบการณ์ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงที่เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยไม่ได้จำกัดแค่การศึกษาผ่านตำราเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การบริการชุมชน การเรียนรู้ด้านการบริการ และแม้กระทั่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เช่น การวิจัยระดับปริญญาตรีและหลักสูตรการศึกษาต่อต่างประเทศ บทความหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคนท์สเตท (Kent State University) ระบุว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยให้นักเรียนมีมุมมองเกี่ยวกับโลกที่กว้างขึ้น รวมถึงมีความเข้าใจและรับรู้ถึงคุณค่าของชุมชน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับความสุขจากการได้ช่วยเหลือชุมชนของพวกเขาอีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและทักษะความเป็นผู้นำของนักเรียน

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จโดยมีคำแนะนำที่เหมาะสม เรานำรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์มาปรับใช้ในหลักสูตร นอกจากนี้ เรายังนำหลักการที่หลากหลายมาปรับใช้ เช่น การเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยเด็กเล็กจะมีโอกาสได้สำรวจและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และการเรียนรู้แบบสำรวจ โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่จำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะและความรู้ในโลกแห่งความเป็นจริง

4. เกมเพื่อการเรียนรู้ (Gamification)

การประยุกต์ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ได้ปฏิวัติวิธีการศึกษาในโรงเรียน การเรียนรู้รูปแบบนี้เป็นการผสมผสานเกมให้เข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสนุกและความท้าทายยิ่งขึ้น ตามข้อมูลของ EHL Insights เกมเพื่อการเรียนรู้จะกระตุ้นเกิดการหลั่งสารโดปามีน (dopamine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุข ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา โดยเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการเล่นเกมที่มีคะแนน รางวัล หรือความท้าทายต่างๆ

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้เพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Scholastic E-sports ซึ่งนักเรียนจะได้เล่นเกมและเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและการออกแบบเกม อีกทั้ง ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของอุตสาหกรรมเกม เช่น การสร้างคอนเทนต์ การออกแบบกราฟิก การตลาด ตัวละคร และการสร้างโลกเสมือน เป็นต้น ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราใช้ประโยชน์จากการแข่งขันและการให้รางวัลเพื่อทำให้การเรียนรู้สนุกและมีแรงจูงใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีความได้เปรียบด้านอาชีพในอนาคตโดยการติดตามการพัฒนาและเทรนด์ดิจิตอลล่าสุด

5. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning: SEL)

ความสำคัญของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (SEL) เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะหลังการระบาดใหญ่ของ COVID-19​ ​คณะกรรมการเพื่อเด็ก (Committee for Children) ​กล่าวว่า SEL เป็นกระบวนการในการพัฒนาทักษะการตระหนักรู้ตนเอง การควบคุมตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะเหล่านี้จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ เนื่องจากนักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ และการการพัฒนาในด้านต่างๆ ของชีวิต

ย้อนกลับไปตอนที่เราบอกให้เด็กๆ “โตเป็นผู้ใหญ่” หรือรู้จักควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจอารมณ์ของตนเองโดยใช้เครื่องวัดอารมณ์ (Mood Meter)

เครื่องวัดอารมณ์จะแบ่งอารมณ์ออกเป็น 4 ส่วนตามระดับความพึงพอใจและพลังงาน เมื่อนักเรียนตระหนักถึงอารมณ์ของตนเอง พวกเขาจะสังเกตเห็นว่ามันส่งผลกระทบอย่างไร ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังมีทีมงานเฉพาะทางสำหรับนักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละตน

อนาคตอาจไม่แน่นอน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าภาพรวมของการศึกษาในปีหน้าจะเน้นไปที่การผสมผสานของเทคโนโลยี การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องติดตามการพัฒนาและเทรนด์การศึกษาล่าสุดที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน การเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้จากประสบการณ์ เกมเพื่อการเรียนรู้ และการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยสำคัญมากมายที่จะกำหนดทิศทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของพวกเขา

หลักสูตรของเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตด้านบุคลิกภาพของลูกคุณได้อย่างไร?
นัดขอคำปรึกษาได้แล้ววันนี้
หมดกังวลเรื่องหลักสูตร! นัดรับคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อคลายข้อสงสัยในทุกมิติ คุณจะได้ค้นพบว่า โปรแกรมของเราตอบโจทย์ความต้องการ และสไตล์การเรียนรู้ที่เฉพาะตัวของลูกคุณอย่างไร สำรองที่นั่งเพื่อทัวร์โรงเรียน หรือทดลองเรียน ฟรี!

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: admissions@dprep.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 095-879-4944
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: D-PREP International School
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
lifelong learners children

แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องการให้ลูกเติบโตด้วยความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง และการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้เขาพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.