การรับสมัคร

Be part of our D-PREP Family

https://youtu.be/PSb8M8120eQ

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้พิจารณาเลือก ดี-เพร๊พ ให้กับบุตรหลานขอบคุณ เราเข้าใจดีว่า การคัดกรองและเลือกโรงเรียนที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับลูกของคุณได้ดีทีสุดไม่ใช่เรื่องง่าย เรามาเริ่มขั้นตอนการรับสมัครกันเลย!

You are more than welcome to contact us for any questions and to gain better understanding of our school.

We look forward to hearing from you soon.